Technika nordic walking

#2 Technika

Podstawy techniki nordic walking

Ćwiczenia kształtujące prawidłową technikę nordic walking