"...bardzo dobry sprzęt do nordic walkingu nie musi najdroższy, idealny sprzęt powinien być odpowiedni dla Ciebie"

"...bardzo dobry sprzęt do nordic walkingu nie musi być najdroższy, idealny sprzęt powinien być odpowiedni dla Ciebie"