#5 Pytania i odpowiedzi
w rozmowach o nordic walkingu